Oikeusturvaa ja oikeudellista avustusta – asianajopalvelut koko Suomessa

Avustamme rikoksista epäiltyjä ja rikosten uhreja vuosittain sadoissa eri rikosoikeudenkäynneissä. Hoidamme yksittäisten rikosasioiden lisäksi erityisosaamista vaativia, laajoja talousrikosasioita sekä ympäristö- ja työrikosasioita. Avustamme asiakkaitamme esitutkinnassa, pakkokeinoasioissa ja oikeudenkäynneissä. Tutustu palveluihimme Turussa ja Helsingissä ja ota yhteyttä.

Rikospäivystys

Epäiltynä rikosasiassa

Olemme käytettävissä jo rikosasian esitutkintavaiheesta alkaen. Varsinkin vakavissa rikosasioissa on hyvä käyttää avustajaa jo esitutkinnan alusta lähtien.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaista rikoksesta epäiltyä on muun muassa pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Jokaisella rikoksesta epäillyllä on myös oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. Lisäksi jokaisella rikoksesta epäillyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Rikoksesta epäilty saa itse valita oman oikeudenkäyntiavustajansa.

Rikoksesta epäillyllä on pääsääntöisesti oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeudenkäyntiavustajaan, mikäli hän ei itse kykene maksamaan puolustautumisesta aiheutuvia kustannuksia. Vakavissa rikosepäilyissä henkilölle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

HINNASTO

Rikosasian vastaaja (syytetty)

Rikosasian vastaajan oikeusturva edellyttää usein avustajan käyttämistä oikeudenkäynnissä. Syytetyn asemaan liittyy lähes poikkeuksetta tekoon, korvausvaatimuksiin ja rangaistusseuraamukseen kuuluvia oikeudellisia kysymyksiä, joihin avustajan käyttäminen on tarpeen.

Rikosasian vastaajalla on oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun, mikäli asiassa esitetään todistelua tai seurauksena vaaditaan muuta kuin sakkoa ja mikäli syytetty ei itse kykene maksamaan puolustautumisestaan aiheutuvia kustannuksia. 


Vakavissa rikosepäilyissä epäillylle tai syytetylle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Tällöin puolustautumiskustannukset tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Valtio on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan puolustautumiskulut syytteen tullessa hylätyksi.

Rikosasian asianomistaja (uhri)

Avustamme rikoksen uhria tutkintapyynnön tekemisessä ja esitutkintakuulusteluissa sekä vahingonkorvausvaatimusten ajamisessa rikosoikeudenkäynnissä. Rikosasian asianomistajalla on oikeus oikeudellisen avustajan käyttämiseen jo rikosasian esitutkintavaiheesta alkaen. Oikeudellisen avustajan käyttäminen on tarpeen erityisesti silloin, kun esitetään korvausvaatimuksia tai asiassa tulee esitettäväksi todisteita. Rikosasian oikeudenkäynnissä syyttäjän tehtävänä on rangaistusvaatimuksen ja sen ajaminen rikoksesta epäiltyä vastaan. Asianomistaja taas useimmiten vastaa itse vahingonkorvausvaatimuksen laatimisesta sekä sen ajamisesta rikosoikeudenkäynnissä rikoksesta epäiltyä vastaan. Tämän asian hoitamiseen tarvitaan usein oikeudellista avustajaa.

Uhrilla on oikeus saada oikeusapua valtion varoista sekä lakimies avustajaksi, mikäli hän on joutunut perheväkivallan tai siihen verrattavissa olevan teon tai seksuaalirikoksen uhriksi. Pääsääntöisesti oikeus valtion varoista maksettavaan oikeudelliseen apuun koskee myös muita henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvia rikosasioita. Mahdollinen oikeusturvavakuutus kattaa yleensä rikosasioissa oikeudenkäyntikulut asianajopalkkioineen.