Palvelut

Toimistomme lakimiehet hoitavat pääasiallisesti rikos- ja vahingonkorvausasioita

Avustamme rikoksista epäiltyjä ja rikosten uhreja vuosittain sadoissa eri rikosoikeudenkäynneissä. Hoidamme sekä pieniä rikosasioita että erityisosaamista vaativia laajoja talousrikosasioita sekä ympäristö- ja työrikosasioita. Avustamme asiakkaitamme esitutkinnassa, pakkokeinoasioissa ja oikeudenkäynneissä.


Epäiltynä rikosasiassa

Olemme käytettävissäsi jo rikosasian esitutkintavaiheesta alkaen. Varsinkin vakavissa rikosasioissa on rikoksesta epäillyn hyvä käyttää avustajaa jo esitutkinnan alusta lukien.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaista rikoksesta epäiltyä on mm. pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Jokaisella rikoksesta epäillyllä on myös oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. Lisäksi jokaisella rikoksesta epäillyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Rikoksesta epäilty saa valita oman oikeudenkäyntiavustajansa.

Rikoksesta epäillyllä on pääsääntöisesti oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeudenkäyntiavustajaan, mikäli tämä ei itse kykene maksamaan puolustautumisestasi aiheutuvia kustannuksia. Vakavissa rikosepäilyissä epäillylle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta.


Rikosasian vastaaja (syytetty)

Rikosasian vastaajan oikeusturva edellyttää usein avustajan käyttämistä oikeudenkäynnissä. Syytetyn asemaan liittyy lähes poikkeuksetta tekoon, korvausvaatimuksiin ja rangaistusseuraamukseen kuuluvia oikeudellisia kysymyksiä, joihin avustajan käyttäminen on tarpeen.

Rikosasian vastaajalla on oikeus valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun, mikäli asiassa esitetään todistelua tai seurauksena vaaditaan muuta kuin sakkoa ja mikäli tämä ei itse kykene maksamaan puolustautumisestaan aiheutuvia kustannuksia. Vakavissa rikosepäilyissä epäillylle tai syytetylle voidaan määrätä puolustaja tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Tällöin puolustautumiskustannukset tai osa niistä voidaan oikeudenkäynnin lopuksi määrätä korvattavaksi valtiolle. Valtio on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan syytetyn puolustautumiskulut syytteen tullessa hylätyksi.


Rikosasian asianomistaja (uhri)

Avustamme rikoksen uhria tutkintapyynnön tekemisessä ja esitutkintakuulusteluissa sekä vahingonkorvausvaatimusten ajamisessa rikosoikeudenkäynnissä.

Rikosasian asianomistajalla on oikeus oikeudellisen avustajan käyttämiseen jo rikosasian esitutkintavaiheesta lukien. Oikeudellisen avustajan käyttäminen on tarpeen erityisesti silloin, kun asianomistaja tulee esittämään korvausvaatimuksia tai asiassa tulee esitettäväksi todisteita.

Rikosasian oikeudenkäynnissä syyttäjän tehtävänä on rangaistusvaatimuksen ja sen ajaminen rikoksesta epäiltyä vastaan. Asianomistaja taas useimmiten vastaa itse vahingonkorvausvaatimuksen laatimisesta sekä sen ajamisesta rikosoikeudenkäynnissä rikoksesta epäilytä vastaan. Tämän asian hoitamiseen tarvitaan usein oikeudellista avustajaa.

Rikoksen asianomistajalla eli uhrilla on oikeus saada oikeusapua valtion varoista. Rikoksen asianomistajalla eli uhrilla on oikeus saada valtion varoista maksettava lakimies avustajakseen, mikäli asianomistaja on joutunut perheväkivallan tai siihen verrattavissa olevan teon tai seksuaalirikoksen uhriksi. Pääsääntöisesti asianomistajan oikeus valtion varoista maksettavaan oikeudelliseen apuun koskee myös muita henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvia rikosasioita.

Mikäli rikoksen asianomistajalla on oikeusturvavakuutus, kattaa se yleensä rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut asianajajanpalkkioineen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »